TILBUD

Jeg tilbyr individtilpasset språk-, tale- og lyttetrening eller auditiv trening for barn og voksne.

Nye Klienter

Jeg har RTV-avtale med HELFO (NAV).  Før behandling kan begynne, og for å få dekket utgiftene, trenger nye klienter en henvisning til audiopedagog fra legespesialist (øre-nese-hals lege/nevrolog) eller eventuelt fastlegen hvis en diagnose allerede foreligger. Henvisninger for barn må forhåndsgodkjennes av Helfo før behandlingen begynner.  


Jeg kan være behjelpelig med prosessen, men det må foreligge en henvisning fra spesialist (barn og voksne).  For de som betaler selv, gjelder Rikstrygdeverkets satser.