"Det beste med jobben min er å veilede foreldre og å se resultatene av deres innsats når barnet utvikler seg. Mange foreldre opplever stress og bekymringer knyttet til barnets hørselstap. Tidlig og fokusert innsats i hverdagen gir imidlertid resultater."

Om Meg


  • Master i spesialpedagogikk, fordypning i audiopedagogikk (UiO, 2010)
  • Masteroppgave: Auditive prosesseringsvansker: en kvalitativ, teoretisk studie av ulike perspektiver på APD
  • 2,5 år som Rådgiver i Statped sørøst, fagavdeling hørsel.
  • Jeg har kontor på Bekkestua, Bærumsveien 205 – 207 etter noen fine år på Linderud Audiopedagogiske Senter i Oslo.  Fra januar 2020 skal jeg hat et kontor på Hør klinikken på Ullevål Stadion i Oslo et par dager hver måned.
  • Jeg har permisjon fra Rikshospitalet og har et 40% vikariat på Signo CSS
  • Jeg er sertifisert  som auditiv verbal terapeut (LSLS cert. AVT, november 2019).Jeg forholder meg til følgende regelverk: Privatpraktiserende 

[Endret 4/08, 2/09, 2/17]Det forutsettes at logoped/audiopedagog som driver privat praksis i tillegg til å arbeide for kommune, fylkeskommune, offentlig helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter, holder praksisen adskilt, slik at det ikke er tvil om når driften er i offentlig eller privat regi. Pasienter som behandles under arbeid for det offentlige bør ikke samtidig behandles under privat virksomhet.     https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-10-logoped-audiopedagog
image5