Om Hørsel og Lytting

image1

Å lytte er en ferdighet som mange av oss tar for gitt.

Både barn og voksne kan oppleve vansker knyttet til språk, tale, kommunikasjon eller læring som resultat av dårlig hørsel eller lyttevansker. Dette kan for eksempel skyldes gjentatte mellomørebetennelser, ulike typer hørselstap, Auditiv Nevropati (AN) eller auditive prosesseringsvansker (APD).

Effektiv talespråklig kommunikasjon krever både hørsel og lytteferdigheter. Høreapparater og FM utstyr øker lydstyrken og klarhet, men hjernen må venne seg til forskjellige lyder eller lære noen på nytt.  Hos de som har et grunnleggende talespråk, kalles denne prosessen auditiv rehabilitering og er svært viktig for å øke utbytte av teknisk utstyr og for å forbedre lytting og kommunikasjon.

Slike lytteferdigheter kan heldigvis, trenes, på samme måte som vi kan trene andre ferdigheter eller muskler, på grunn av hjernens plastisitet. Individtilpasset lyttetrening/auditiv trening samt teknisk og pedagogisk tilrettelegging kan bidra til å forbedre situasjonen for mange som opplever slike lyttevansker.Masteroppgave

Om det sentrale auditive nervesystemet

Om det sentrale auditive nervesystemet

Om det sentrale auditive nervesystemet

Om det sentrale auditive nervesystemet

Om det sentrale auditive nervesystemet