Nå er jeg i mål med sertifisering i Auditory Verbal Therapy (AVT - et 3-5 årig studie etter Mastergrad) og ble ´listening and spoken language specialist´ i november 2019.  Jeg jobber i tråd med prinsippene for AVT.  Fokuset med AVT er lytting og talespråklige utvikling i et helhetlig perspektiv hvor foreldre er aktive deltakere i timene.  Timene er lekbaserte, i forhold til alder, og målet er å styrke foreldrenes evner til å stimulere barnas lytte og talespråklige utvikling i hverdagen. Timene kan begynne så fort et hørselstap er oppdaget.


Hvorfor velge AVT og ikke tradisjonell logopedisk oppfølging? 


Lytting og talespråklige spesialister har ofte bakgrunn i audiopedagogikk eller logopedi.  De går gjennom en grundig spesialisering og eksamen som krever kunnskap blant annet om taleakustikk, auditiv utvikling og talespråklig kommunikasjon. De er kvalifisert til å jobbe med barn med hørselstap.


Auditory Verbal Therapy er spesialisert, familiesentrert oppfølging av barn med hørselsvansker.  Fokuset er på en naturlig utvikling av taleferdigheter gjennom lytting og veiledning av foreldre som barnets beste lærere.
Lær Mer

“Auditory Verbal therapy is a highly specialist early intervention programme which equips parents with the skills to maximise their deaf child’s speech and language development. The Auditory Verbal approach stimulates auditory brain development and enables deaf children with hearing aids and cochlear implants to make sense of the sound relayed by their devices.  As a result, children with hearing loss are better able to develop listening and spoken language skills, with the aim of giving them the same opportunities and an equal start in life as hearing children.”