Hørsel + Lytting + Læring

Jeg tilbyr individrettet oppfølging  for både barn og voksne i alle aldersgrupper knyttet til ulike hørsels -og lyttevansker.  For eksempel; lyttetrening etter CI, tilvenning til høreapparat eller lyttetrening knyttet til APD.  

De aller fleste barn med hørselstap har muligheten til å utvikle et godt talespråk og gå i en vanlig barnehage eller skole. Mange barn og ungdom med hørselsvansker har imidlertid behov for ekstra oppfølging for å utnytte hørselen på best mulig måte.  

Jeg holder på med sertifisering i Auditory Verbal Therapy (AVT (et 3-5 årig studie etter Mastergrad) og blir til slutt listening and spoken language specialist.  Jeg jobber i tråd med prinsippene for AVT.  Fokuset er lytting og talespråklige utvikling i et helhetlig perspektiv hvor foreldre er aktive deltakere i timene.  Timene er lekbaserte, i forhold til alder, og målet er å styrke foreldrenes evner til å stimulere barnas lytte og talespråklige utvikling i hverdagen.  Timene kan begynne så fort et hørselstap er oppdaget.

“Auditory Verbal therapy is a highly specialist early intervention programme which equips parents with the skills to maximise their deaf child’s speech and language development. The Auditory Verbal approach stimulates auditory brain development and enables deaf children with hearing aids and cochlear implants to make sense of the sound relayed by their devices.  As a result, children with hearing loss are better able to develop listening and spoken language skills, with the aim of giving them the same opportunities and an equal start in life as hearing children.”  https://www.avuk.org/what-is-auditory-verbal-therapy

Studiet er krevende men lærerikt og gir utrolig mye.  Jeg skriver litt om dette på min Facebook side. Les mer om AVT på https://www.avuk.org/what-is-auditory-verbal-therapy eller https://www.hearingfirst.org

Utredning av auditive prosesseringsvansker (APD) foregår i spesialisthelsetjenesten.  Ved mistanke om APD bør barn under 7 år kartlegges og observeres.  Tiltak settes i gang deretter, inkludert eventuelle tekniske hjelpemidler som kan bidra til bedre taleoppfattelse.  Barn over 7 år bør henvises til høresentral ved sykehus.

Refusjonsavtalen med Helfo betyr at behandling dekkes fullt på grunnlag av en gyldig henvisning fra fastlege eller spesialist. Sjekk først med kommunen/PPT at de ikke kan gi et likt tilbud. 

Timene kan også foregå på Skype eller FaceTime.  

Link til henvisningsskjema: https://helfo.no/Lists/Skjema/Attachments/100/Henvisning%20til%20spesialist-05-04.21-bokmål.pdf

Ta kontakt: Send gjerne en melding eller epost da det er ofte vanskelig å ta telefonen.

Tlf: 975 16 349      Epost: post@cc-audiopedagog.no    

Facebook: AudiopedagogCharlotteCaspari

Post og besøksadresse: Bærumsveien 205 – 207, 1357 Bekkestua. (etasjen over Anton Sport).