Charlotte Caspari – APD og Lytteklinikken

Høre i støyfylte omgivelserHjelp med auditive prosesseringsvanskerBehandling ADP

M.A. spesialpdagogikk – Universitetet i Oslo

Har du nedsatt hørsel eller vansker med å høre i støy? Jeg er en privatpraktiserende audiopedagog som jobber med barn og voksne.  Jeg tilbyr hørselsveiledning og rådgivning, individrettet lytte- og kommunikasjonstrening, tinnitus og hyperakusis behandling og bistand med tekniske hjelpemidler.  Jeg har spesialisert meg innen auditive prosesseringsvansker (APD) og jobber med kartlegging og oppfølging av slike vansker.  Jeg jobber også med språk-, tale-, og lyttevansker relatert til forskjellige hørselsproblemer.

Jeg har kontor sentralt på Bekkestua, Bærumsveien 205 -207.  I tillegg jobber jeg 50% i CI enheten på Rikshospitalet og tar en sertifisering innen Auditory Verbal Therapy  (AVT).

Jeg jobber med norsk- og engelsktalende klienter.

Kontakt: Send gjerne en melding eller epost da det er ofte vanskelig å ta telefonen.

Tlf: 97516349

Postadresse: Charlotte Caspari, Bærumsveien 205 – 207, 1357 Bekkestua

Epost: post@cc-audiopedagog.no

Facebook: APDogLytteklinikken